فروشگاه دپارتمان تخصصی اکتم

فروش انواع پروژه های مهندسی و علوم پایه و انسانی , انواع داده های مورد نیاز همچون داده های جغرافیایی و ....

فروشگاه صنایع دستی پینار وبلاگ آموزش سنجش از دور و GIS مازندران

پاورپوینت سرمایه فکری در حسابداری

دارایی ها، بعلت اینکه ازقابلیت ارزش آفرینی وایجادثروت –که هدف نهایی هرفعالیت اقتصادی است- ،مهمترین رکن هربنگاه اقتصادی بشمارمیروند؛ درشرکتهاوسازمانها،باگروههاوطبقه بندی های مختلفی ازدارایی ها، همچون دارایی های جاری و غیرجاری ، دارایی های مشهود و نامشهود که هرکدام دارای ویژگیهای خاصی می باشند؛ روبروهستیم که درصورتهای مالی هرشرکت وسازمانی قابل مشاهده است.بحث امروزما درخصوص ترکیب این ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاور پوینت حسابداری اجتماعی

پاور پوینت   حسابداری اجتماعی  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاور پوینت حسابداری محیط زیست

 پاور پوینت حسابداری  محیط زیست ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاور پوینت ارائه مسایل جاری

پاور پوینت ارائه مسایل جاری  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاور پوینت گزارشگری مالی بین المللیIFRS

فایل پاور پوینت رشته حسابداری 57 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(1):