فروشگاه دپارتمان تخصصی اکتم

فروش انواع پروژه های مهندسی و علوم پایه و انسانی , انواع داده های مورد نیاز همچون داده های جغرافیایی و ....

وبلاگ آموزش سنجش از دور و GIS مازندران

پاورپوینت گزارش پایداری شرکت ها

گزارشگری پایداری،دستاوردهای محیطی،اجتماعی و اقتصادی یک شرکت می باشد و نشان می دهد که واحد تجاری با در نظر گرفتن این موضوعات،چگونه طرح های توسعه خود را در آینده به مرحله اجرا در می آورد.نقش بازاریابی چرخه حیات محصولات از جمله ملاحظات این نوع گزارشگری است.گزارشگری پایداری به سهامداران و ذی نفعان،این اطمینان را می دهد که مخاطرات غیرمالی و فرصت های مرتبط با فعالیت  بخش های مختلف سازمان،طبق یک برن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت محافظه کاری در حسابداری و انواع محافظه کاری ( مشروط و غیر مشروط )

عریف و مفهوم محافظه کاری در حسابدار ی :   این نوشتار، به بیان تعریف و مفهوم محافظه  کاری در حسابداری می  پردازد. محافظه  کاری به طور سنتی با ضرب المثل « هیچ سودی شناسایی نکنید، اما همه  ی زیان  ها را شناسایی کنید» تعریف شده است. -محافظه کاری یکی از قراردادهای مهم در گزارشگری مالی محسوب می شود که باعث احتیاط در تشخیص درآمدها و دارایی ها می گردد و وا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت مدیریت سود و انواع آن

در عصر پس از انرون ،واژه مدیریت سود به عنوان یکی از حیاتی ترین مسائل در نظر گرفته شده است وتوجه بیشتری را به خود جلب کرده است.توجه عمومی به مدیریت سود به طور جدی ازسال1998 یعنی زمان ارائه سخنرانی آرتور لویت (رئیس کمیسیون بورس واوراق بهادار)تحت عنوان بازی ارقام در مرکز قانون وتجارت دانشگاه نیویورک آغاز شد.  الویت مدیریت سود را به عنوان رویه هایی تعریف نمود که گزارشات سود ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت سلامت مالی و درماندگی مالی

درماندگی مالی : در ادبیات مالی تعاریف مختلفی ارائه شده است. گوردون در یکی از مطالعات خود بر روی نظریه درماندگی آن را به عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف کرده است که احتمال عدم توانایی پرداخت اصل و بهره بدهی را افزایش می دهد. درماندگی مالی وضعیتی است که در آن جریان های نقدی شرکت از مجموع هزینه های بهره مربوط به بدهی بلند مدت کمتر است. در حقیقت درماندگی مالی بدین معنی است که شرکت در مرحل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاور پوینت حسابداری محیط زیست

دهه ی هفتاد میلادی زمان شروع اولیه طرح مباحث حسابداری محیط زیست می باشد. در آن زمان شرکتهای صنعتی با مفهوم گزارشگری بدهیهای زیست محیطی روبرو شدند. شرکتهای مزبور در ابتدا تمایلی به افشای زیانهای وارده به محیط زیست در صورتهای مالی خود نداشتند، اما بر اثر مرور زمان و افزایش میزان خسارتها، شرکتها ناگزیر به رعایت این مسائل شدند .  در سال ۱۹۷۵ هیئت تدوین استانداردهای حسابداری نشریه ی شماره ۵ را ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت ارائه مسایل جاری حسابداری

فهرست مطالب : 1- مقدمه 2- تعریف حاکمیت شرکتی 3 – اهمیت حاکمیت شرکتی 4- چارچوب نظری حاکمیت شرکتی 5-مکانیزمهای حاکمیت شرکتی  6- رابطه با سایر بخشهای مالی   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

آیین رفتار حرفه ای برای حسابداران حرفه ای ( اخلاق حسابداری)

حسابداری، اختراع بشر و نتیجه توافقات بشری است. حسابداری عبارت است از مجموعه قوائد و روشهایی که با بکارگیری آنها،اطلاعات مالی و اقتصادی یک موسسه گردآوری، طبقه بندی و به شکل گزارش های حسابداری تلخیص می شود و برای تصمیم گیری در اختیار اشخاص علاقه مند و ذینفع قرار می گیرد. این اشخاص می توانند از وضعیت مالی، نتایج عملیات و همچنین دور نمای آینده موسسه مطلع شوند. از آنجایی که فعالیت های مالی برای بقای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

پاورپوینت سرمایه فکری در حسابداری

دارایی ها، بعلت اینکه ازقابلیت ارزش آفرینی وایجادثروت –که هدف نهایی هرفعالیت اقتصادی است- ،مهمترین رکن هربنگاه اقتصادی بشمارمیروند؛ درشرکتهاوسازمانها،باگروههاوطبقه بندی های مختلفی ازدارایی ها، همچون دارایی های جاری و غیرجاری ، دارایی های مشهود و نامشهود که هرکدام دارای ویژگیهای خاصی می باشند؛ روبروهستیم که درصورتهای مالی هرشرکت وسازمانی قابل مشاهده است.بحث امروزما درخصوص ترکیب این ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاور پوینت حسابداری اجتماعی

پاور پوینت   حسابداری اجتماعی  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(2):