فروش انواع پروژه های مهندسی و علوم پایه و انسانی , انواع داده های مورد نیاز همچون داده های جغرافیایی و ....

پرفروش ترین محصولات

نقشه اتوکد شهر بابل
قیمت: 3,000 تومان
نقشه اتوکد شهر بیرجند نقشه اتوکد شهر بیرجند
قیمت: 2,700 تومان
نقشه اتوکد آمل
قیمت: 3,000 تومان

سنجش از دور مهندسی عمران تحلیل آماری

پاور پوینت حسابداری اجتماعی

پاور پوینت   حسابداری اجتماعی  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاور پوینت حسابداری محیط زیست

 پاور پوینت حسابداری  محیط زیست ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاور پوینت ارائه مسایل جاری

پاور پوینت ارائه مسایل جاری  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاور پوینتی با عنوان حاکمیت شرکتی (با تاکید بر مکانیزمهای درون سازمانی و برون سازمانی)

پاور پوینتی با عنوان حاکمیت شرکتی   (با تاکید بر مکانیزمهای درون سازمانی و برون سازمانی) پاور پوینتی با عنوان حاکمیت شرکتی   (با تاکید بر مکانیزمهای درون سازمانی و برون سازمانی) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاور پوینت گزارشگری مالی بین المللیIFRS

فایل پاور پوینت رشته حسابداری 57 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(1):