فروشگاه دپارتمان تخصصی اکتم

فروش انواع پروژه های مهندسی و علوم پایه و انسانی , انواع داده های مورد نیاز همچون داده های جغرافیایی و ....

وبلاگ آموزش سنجش از دور و GIS مازندران

طرح جامع ارومیه دانلود مطالعات طرح جامع ارومیه و ضوابط و مقررات آن در فرمت PDF

طرح جامع ارومیه   دانلود مطالعات طرح جامع ارومیه و ضوابط و مقررات آن شامل: 1-تاریخچه 48 صفحه 2-اقلیم 32 صفحه 3-جمعیتی 75 صفحه 4-اقتصادی 99 صفحه 5-مدیریت شهری 50 صفحه 6-کالبدی 151 صفحه ضوابط و مقررات 42 صفحه این فایل در فرمت PDF تعریف گردیده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طرح هادی شیرین اب

این فایل شامل طرح هادی روستای طرح هادی شیرین اب است که شامل نقشه و گزارش کار می باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

نقشه شیب فایل آبادی و جمعیت استان قزوین 1390

نقشه  شیب فایل آبادی و جمعیت استان قزوین 1390 نقشه  شیب فایل آبادی و جمعیت استان قزوین 1390 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

شیپ فایل روستا های استان مرکزی حاوی اطلاعات جمعیت 1390

شیپ فایل روستا های استان  مرکزی حاوی اطلاعات جمعیت 1390 شیپ فایل روستا های استان  مرکزی حاوی اطلاعات جمعیت 1390 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

شیپ فایل روستا های استان خراسان رضوی حاوی اطلاعات جمعیت 1390

شیپ فایل روستا های استان  خراسان رضوی حاوی اطلاعات جمعیت 1390 شیپ فایل روستا های استان  خراسان رضوی حاوی اطلاعات جمعیت 1390 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

شیپ فایل روستا های استان کرمان حاوی اطلاعات جمعیت 1390

شیپ فایل روستا های استان کرمان حاوی اطلاعات جمعیت 1390 شیپ فایل روستا های استان کرمان حاوی اطلاعات جمعیت 1390 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

شیپ فایل روستا های استان ایلام حاوی اطلاعات جمعیت 1390

شیپ فایل روستا های استان ایلام حاوی اطلاعات جمعیت 1390 شیپ فایل روستا های استان ایلام حاوی اطلاعات جمعیت 1390 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

شیپ فایل روستا های استان اصفهان حاوی اطلاعات جمعیت 1390

شیپ فایل روستا های استان اصفهان حاوی اطلاعات جمعیت 1390 شیپ فایل روستا های استان اصفهان حاوی اطلاعات جمعیت 1390 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

شیپ فایل روستا های استان آذربایجان غربی حاوی اطلاعات جمعیت 1390

شیپ فایل روستا های استان آذربایجان غربی حاوی اطلاعات جمعیت 1390 شیپ فایل روستا های استان آذربایجان غربی حاوی اطلاعات جمعیت 1390 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

نقشه شیپ فایل آبادی ها و جمعیت تهران

نقشه شیپ فایل آبادی ها و جمعیت تهران نقشه شیپ فایل آبادی ها و جمعیت تهران ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
تعداد صفحه(2):