فروشگاه دپارتمان تخصصی اکتم

فروش انواع پروژه های مهندسی و علوم پایه و انسانی , انواع داده های مورد نیاز همچون داده های جغرافیایی و ....

فروشگاه صنایع دستی پینار وبلاگ آموزش سنجش از دور و GIS مازندران

پرسشنامه با عنوان «ارزیابی نقش توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی در راستای کاهش اثرات سانحه خشکسالی»

پرسشنامه ­ حاضر در راستاي جمع آوري اطلاعات در رابطه با پروژه با عنوان « ارزیابی نقش توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی در راستای کاهش اثرات سانحه خشکسالی » تهیه شده است. این پرسشنامه در دو صفحه ورد و 78 سوال طراحی گرده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

پرسشنامه با عنوان ارزیابی نقش اعتبارات مسکن روستایی در تحولات مسکن روستایی

پرسشنامه ­ حاضر در راستاي جمع آوري داده‌ها و اطلاعات مربوط به پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان « ارزیابی نقش اعتبارات مسکن روستایی در تحولات مسکن روستایی »، تهیه شده است. این پرسشنامه در 4 صفحه ورد و با 104 سوال طراحی گردیده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

« ارزیابی نقش شیوه های بازسازی در پایداری سکونت گاه های روستایی آسیب دیده از زلزله

پاسخگوی گرامی پرسشنامه ­ حاضر در راستاي جمع آوري اطلاعات در پروژه  با عنوان « ارزیابی نقش شیوه های بازسازی در پایداری سکونت گاه های روستایی آسیب دیده از زلزله » تهیه شده است. این فایل در فرمت ورد در دو صفحه و با بیش از 40 سوال تنظیم گردیده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

پرسشنامه با عنوان «بررسی نقش تحولات کالبدی حاصل از طرح مقاوم سازی مسکن روستایی بر زیست پذیری سکونتگاه های روستایی،

پرسشنامه حاضر در راستای مطالعات مربوط به با عنوان « بررسی نقش تحولات کالبدی حاصل از طرح مقاوم سازی مسکن روستایی بر زیست پذیری سکونتگاه های روستایی »  تهیه شده است. این فایل در فرمت ورد و در 8 صفحه با بیش از 80 سوال تنظیم گردیده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

پرسشنامه با عنوان ارزیابی نقش اکوتوریسم در توسعه مناطق روستایی.

پرسشنامه زير به منظورپروژه با عنوان: « ارزیابی نقش اکوتوریسم در توسعه مناطق روستایی. مطالعه موردی: ... » تهيه شده است. این فایل در 5 صفحه ورد و 90 سوال ایجاد گردیده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

پرسشنامه با عنوان: «ارزیابی نقش اکوتوریسم در توسعه مناطق روستایی. مطالعه موردی: .....»

پرسشنامه زير به منظور پروژه  كارشناسي ارشد.......با عنوان: « ارزیابی نقش اکوتوریسم در توسعه مناطق روستایی. مطالعه موردی: ..... » تهيه شده است.این پرسشنامه شامل 4 صفحه در فرمت ورد و 80 سوال می باشد.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

پرسشنامه با عنوان ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از مساکن پس از سانحه زلزله، مطالعه موردی شهرستان

پرسشنامه ­ حاضر در راستاي انجام پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان " ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از مساکن پس از سانحه زلزله، مطالعه موردی شهرستان...) " طراحی شده است.   این پرسشنامه در فرمت ورد و در 4 صفحه بوده و شامل 40 سوال می باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

پرسشنامه ای با عنوان ارزیابی نقش حمل و نقل در توسعه پایدار مناطق روستایی، مطالعه موردی

پرسشنامه حاضر به منظور انجام  تحقيقي با عنوان « ارزیابی نقش حمل و نقل در توسعه پایدار مناطق روستایی، مطالعه موردی ...... » می­باشد این پرسشنامه در فرمت ورد و در 4 صفحه بوده و شامل 40 سوال می باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

ارزیابی شیوه¬های بازسازی سکونتگاههای روستایی بعد از سانحه زلزله با تاکید بر سرزندگی

پرسشنامه حاضر در راستای مطالعات مربوط به تحقیق با عنوان « ارزیابی شیوه­های بازسازی سکونتگاههای روستایی بعد از سانحه زلزله با تاکید بر سرزندگی» تهیه شده است.   این پرسشنامه در فرمت ورد و در 2 صفحه بوده و شامل 75 سوال می باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

پرسشنامه با عنوان ارزیابی نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار اجتماعات محلی

پرسشنامه زير به منظور انجام تحقیق با عنوان: «ارزیابی نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار اجتماعات محلی » تهيه شده است.   این پرسشنامه در فرمت ورد و در 4 صفحه بوده و شامل 40 سوال می باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان
تعداد صفحه(4):