فروشگاه دپارتمان تخصصی اکتم

فروش انواع پروژه های مهندسی و علوم پایه و انسانی , انواع داده های مورد نیاز همچون داده های جغرافیایی و ....

وبلاگ آموزش سنجش از دور و GIS مازندران

پرسشنامه در راستای عنوان « سنجش کیفیت بصری و عملکردی مبلمان شهری پارک های شهر

پرسشنامه  در راستای  عنوان « سنجش کیفیت بصری و عملکردی مبلمان شهری پارک های شهر    این پرسشنامه در 30 سوال و 5 صفحه تنظیم گردیده است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه ای با عنوان ارائه راهبردهای ساماندهی فضایی بافت فرسوده

پرسشنامه ای با عنوان  ارائه راهبردهای ساماندهی فضایی بافت فرسوده  که یکی برای کارشناسان و دیگری برای اهالی محل تنظیم گردیده است پرسشنامه اول برای اهالی محل بوده شامل 30 سوال در  3 صفحه پرسش نامه دوم در 46 سوال در 5 صفحه می باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

نقشه اتوکد شهر فاروج

نقشه اتوکد شهر فاروح در پیوست قرار داده شده برای رشته شهرسازی و معاری و جغرافیای شهری مناسب می باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

نقشه اتوکد مناطق 22 گانه تهران

نقشه اتوکد مناطق 22 گانه تهران ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

اموزش کاربردی مدل ویکور فرمول نویسی شده با دو مثال در نرم افزار EXCEL

اموزش کاربردی مدل ویکور فرمول نویسی شده با دو مثال در نرم افزار EXCEL ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

نقشه اتوکد شهر قشم

فایل کامل اتوکد نقشه های جزیره قشمشامل نقشه های: بافت فرسوده،طرح جامع و طرح تفصیلی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

شیپ فایل شهر بندرعباس

شیپ فایل شهر بندرعباس شیپ فایل شهر بندرعباس این فایل شامل کاربری مسکونی، صنعتی، نظامی، فضای سبز و باغ، درمانی و  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

نقشه شیپ فایل و اتوکد شیراز

این فایل شامل تمامی اطلاعات طرح جامع و تفضیلی شیراز و شیپ فایل GIS آن می باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

نقشه شیپ فایل جمعیت تهران سال 1385

نقشه شیپ فایل جمعیت تهران سال 1385 نقشه شیپ فایل جمعیت تهران سال 1385 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

شیپ فایل بلوک های شهر کرمانشاه

شیپ فایل  بلوک های شهر کرمانشاه شیپ فایل  بلوک های شهر کرمانشاه  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
تعداد صفحه(4):