فروشگاه دپارتمان تخصصی اکتم

فروش انواع پروژه های مهندسی و علوم پایه و انسانی , انواع داده های مورد نیاز همچون داده های جغرافیایی و ....

فروشگاه صنایع دستی پینار وبلاگ آموزش سنجش از دور و GIS مازندران

نقشه شیپ فایل عرصه و عیان و کاربری اراضی شهر فریدون کنار مازندران

نقشه شیپ فایل عرصه و عیان  و کاربری اراضی شهر فریدون کنار مازندران نقشه شیپ فایل عرصه و عیان  و کاربری اراضی شهر فریدون کنار مازندران تهیه گردیده است که در محیط نرم افزار ARCGIS قابل اجرا بوده و میتوان به اطلاعات توصیفی آن دسترسی داشته باشند. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

نقشه اتوکد وضع موجود شهر رویان شهرستان نور استان مازندران

نقشه اتوکد وضع موجود شهر رویان شهرستان نور استان مازندران در این فایل نقشه کاربری اراضی وضع موجود شهر رویان شهرستان نور، استان مازندران در فرمت Cad  قرار داده شده است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

نقشه کاربری اراضی وضع موجود شهر نور و رستم رود، شهرستان نور، استان مازندران در فرمت Cad به علاوه گزارش وضع موجود

 نقشه کاربری اراضی وضع موجود شهر نور و رستم رود، شهرستان نور، استان مازندران در فرمت Cad به علاوه گزارش وضع موجود در این فایل نقشه کاربری اراضی وضع موجود شهر نور و رستم رود، شهرستان نور، استان مازندران در فرمت Cad علاوه گزارش وضع موجود قرار داده شده است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,000 تومان

نقشه اتوکد شهر ایزدشهر استان مازندران

نقشه اتوکد شهر ایزدشهر استان مازندران در این فایل نقشه کاربری اراضی وضع موجود شهر ایزدشهر ، شهرستان نور، استان مازندران در فرمت Cad قرار داده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

پرسشنامه با عنوان «ارزیابی نقش توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی در راستای کاهش اثرات سانحه خشکسالی»

پرسشنامه ­ حاضر در راستاي جمع آوري اطلاعات در رابطه با پروژه با عنوان « ارزیابی نقش توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی در راستای کاهش اثرات سانحه خشکسالی » تهیه شده است. این پرسشنامه در دو صفحه ورد و 78 سوال طراحی گرده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

پرسشنامه با عنوان ارزیابی نقش اعتبارات مسکن روستایی در تحولات مسکن روستایی

پرسشنامه ­ حاضر در راستاي جمع آوري داده‌ها و اطلاعات مربوط به پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان « ارزیابی نقش اعتبارات مسکن روستایی در تحولات مسکن روستایی »، تهیه شده است. این پرسشنامه در 4 صفحه ورد و با 104 سوال طراحی گردیده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

« ارزیابی نقش شیوه های بازسازی در پایداری سکونت گاه های روستایی آسیب دیده از زلزله

پاسخگوی گرامی پرسشنامه ­ حاضر در راستاي جمع آوري اطلاعات در پروژه  با عنوان « ارزیابی نقش شیوه های بازسازی در پایداری سکونت گاه های روستایی آسیب دیده از زلزله » تهیه شده است. این فایل در فرمت ورد در دو صفحه و با بیش از 40 سوال تنظیم گردیده است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

پرسشنامه با عنوان «بررسی نقش تحولات کالبدی حاصل از طرح مقاوم سازی مسکن روستایی بر زیست پذیری سکونتگاه های روستایی،

پرسشنامه حاضر در راستای مطالعات مربوط به با عنوان « بررسی نقش تحولات کالبدی حاصل از طرح مقاوم سازی مسکن روستایی بر زیست پذیری سکونتگاه های روستایی »  تهیه شده است. این فایل در فرمت ورد و در 8 صفحه با بیش از 80 سوال تنظیم گردیده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

پرسشنامه با عنوان ارزیابی نقش گردشگری در تحولات کالبدی سکونتگاه های روستایی.

پرسشنامه ­ ای که پیش رو دارید، در راستاي مطالعات مربوط به...........تحت عنوان «ارزیابی نقش گردشگری در تحولات کالبدی سکونتگاه های روستایی. »  در ..........، تهیه شده است. این پرسشنامه در فرمت ورد و در دو صفحه و 40 سوال تهیه گردید. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان 16,800 تومان 20% تخفیف

پرسشنامه با عنوان ارزیابی نقش اکوتوریسم در توسعه مناطق روستایی.

پرسشنامه زير به منظورپروژه با عنوان: « ارزیابی نقش اکوتوریسم در توسعه مناطق روستایی. مطالعه موردی: ... » تهيه شده است. این فایل در 5 صفحه ورد و 90 سوال ایجاد گردیده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان
تعداد صفحه(10):