- فروشگاه دپارتمان تخصصی اکتم جغرافیا
وبلاگ آموزش سنجش از دور و GIS مازندران

نقشه زمین شناسی 100000 سنخواست

نقشه زمین شناسی 100000 سنخواست نقشه زمین شناسی 100000 سنخواست ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

مفاهیم پر استفاده در مباحث کاربری زمین در شهرداری ها

مساحت زيربنا: مساحت هر طبقه از بنا را گويند. مساحت كل بنا : مجموع سطح طبقات يك ساختمان اعم از روي زمين يا زيرزمين. متوسط مساحت زمين : نسبت مساحت قطعات تفكيك شده به تعداد آن را در يك محدوده معين . ضريب سطح اشغال : سطح اشغال شده در طبقه همكف يك ساختمان نسبتبه كل مساحت زمين مورد نظر (طبق سند و يا مساحت وضع موجود بشرطي كه بدون كسر اصلاحي كمتر از سند مالكيت باشد.). متوسط مساحت كل بنا :نسبت جمع م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

نقشه اتوکد شهر اردبیل

نقشه اتوکد شهر اردبیل نقشه اتوکد شهر اردبیل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

نقشه اتوکدی آذرشهر

نقشه اتوکدی آذرشهر نقشه اتوکدی آذرشهر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

نقشه اتوکدی میان دوآب

نقشه اتوکدی میان دوآب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

نقشه اتوکدی شهر گرگان

نقشه اتوکدی شهر گرگان در فایل زیر نقشه اتوکد شهر گرگان قرار داده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود نقشه و گزارش زمین شناسی 100.000 دورکان

دانلود نقشه و گزارش زمین شناسی 100.000 دورکان دانلود نقشه و گزارش زمین شناسی 100.000 دورکان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود نقشه و گزارش زمین شناسی 25.000 نجف آباد

دانلود نقشه و گزارش زمین شناسی 25.000 نجف آباد دانلود نقشه و گزارش زمین شناسی 25.000 نجف آباد  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پاورپوینتی در زمینه خشکسالی

پاورپوینتی در زمینه خشکسالی در پیوست زیر به بررسی خشکسالی و تحلیل آن در ایران و جهان می پردازد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پاورپوینت در زمینه زمین لغزش

پاورپوینت در زمینه زمین لغزش در این پاورپوینت به بیان زمین لغزش در ایران و خطراتی که ایجاد میکند می پردازد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان
تعداد صفحه(3):