فروشگاه دپارتمان تخصصی اکتم

فروش انواع پروژه های مهندسی و علوم پایه و انسانی , انواع داده های مورد نیاز همچون داده های جغرافیایی و ....

فروشگاه صنایع دستی پینار وبلاگ آموزش سنجش از دور و GIS مازندران

پروژه طراحی لرزه ای سازه ها

در این پروژه سه رکورد زمین لرزه از سایت PEERBERKLY.EDU استخراج شده است و با استفاده از نرم افزار SEISMOSIGNSL نمودارهای زیر رسم شده است:(تمامی نمودارها در نمودار SEISMOSIGNAL ایجاد شده و سپس به نرم افزار EXCEL منتقل شده و رسم شده اند.) نمودارهای شتاب-زمان نمودارهای شبه شتاب-زمان نمودارهای سرعت-زمان نمودارهای شبه سرعت-زمان نمودارهای جابجایی-زمان همچنین تمامی نمودارها با میرایی هایی 0.5%، 2%، 5%، 1 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان
تعداد صفحه(1):