فروشگاه دپارتمان تخصصی اکتم

فروش انواع پروژه های مهندسی و علوم پایه و انسانی , انواع داده های مورد نیاز همچون داده های جغرافیایی و ....

فروشگاه صنایع دستی پینار وبلاگ آموزش سنجش از دور و GIS مازندران

بهسازی ساختمان 7 طبقه با سیستم قاب خمشی

بهسازی ساختمان 7 طبقه با سیستم قاب خمشی بهسازی ساختمان 7 طبقه با سیستم قاب خمشی  این پروژه در فرمت نرم افزار ETABS و word  تهیه شده است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

بهسازی سازه 5 طبقه فولادی با سیستم بادبند واگرا

بهسازی سازه 5 طبقه فولادی با سیستم بادبند واگرا بهسازی سازه 5 طبقه فولادی با سیستم بادبند واگرا دارای تمامی فایلهای نرم افزار SAP2000 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

بهسازی ساختمان 9 طبقه با سیستم قاب خمشی و دیوار برشی

بهسازی ساختمان 9 طبقه با سیستم قاب خمشی و دیوار برشی بهسازی سازه 9 طبقه با سیستم قاب خمشی و دیوار برشی دارای تمامی فایلهای نرم افزار SAP2000 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان
تعداد صفحه(1):