- فروشگاه دپارتمان تخصصی اکتم سیستم اطلاعات جغرافیایی
وبلاگ آموزش سنجش از دور و GIS مازندران

نقشه گسل های ایران با فرمت SHP

نقشه گسل های ایران با فرمت SHP در این فایل نقشه گسل های ایران با فرمت SHP قرار داده شده است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نقشه مناطق حفاظت شده ایران با فرمت SHP

نقشه مناطق حفاظت شده ایران با فرمت SHP نقشه مناطق حفاظت شده ایران با فرمت SHP ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نقشه Shp دهستان های ایران

نقشه Shp دهستان های ایران نقشه Shp دهستان های ایران ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نقشه SHP ایستگاه های بارن سنجی ایران

نقشه SHP ایستگاه های بارن سنجی ایران نقشه SHP ایستگاه های بارن سنجی ایران ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

شیپ فایل شهر های ایران

شیپ فایل شهر های ایران در این فایل نقشه با فرمت SHP برای شهر های ایران قرار داده شده است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

پاورپوینت کاربرد های GIS

پاورپوینت کاربرد های GIS پاورپوینت کاربرد های GIS در چهل اسلاید آماده گردیده که به بررسی کاربرد GIS در اناوع علوم نظانی، آب و خاک و برق می پردازد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مدل رقومی ارتفاعی (DEM) کل مازندران

مدل رقومی ارتفاعی (DEM) کل مازندران در فایل زیر مدل رقومی ارتفاعی مازندران قرار داده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نقشه شیپ فایل راه آهن ایران

نقشه شیپ فایل راه آهن ایران نقشه شیپ فایل راه آهن ایران ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

شیپ فایل زمین لغزش های استان مازندران

شیپ فایل زمین لغزش های استان مازندران این فایل، شامل لایه جی آی اسی زمین لغزش ها و محدوده سیاسی استان مازندران می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

فیلم آموزش رگرسیون لوجستیک با استفاده از نرم افزارArcGIS و Terrset

فیلم آموزش رگرسیون لوجستیک با استفاده از نرم افزارArcGIS  و Terrset رگرسیون لوجستیک یک مدل آماری رگرسیون برای متغیرهای وابسته دوسویی مانند بیماری یا سلامت، مرگ یا زندگی است. این مدل را می‌توان به عنوان مدل خطی تعمیم‌یافته‌ای که از تابع لوجیت به عنوان تابع پیوند استفاده می‌کند و خطایش از توزیع چندجمله‌ای پیروی می‌کند، به‌حساب‌آورد. منظور از دو سویی بودن، رخ داد یک واقعه تصادفی در دو موقعیت ممکنه است. به عنوان مثال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,000 تومان
تعداد صفحه(3):