فروش انواع پروژه های مهندسی و علوم پایه و انسانی , انواع داده های مورد نیاز همچون داده های جغرافیایی و ....

پرفروش ترین محصولات

نقشه اتوکد شهر بابل
قیمت: 3,000 تومان
نقشه اتوکد شهر بیرجند نقشه اتوکد شهر بیرجند
قیمت: 2,700 تومان
نقشه اتوکد آمل
قیمت: 3,000 تومان

سنجش از دور مهندسی عمران تحلیل آماری

مدل رقومی ارتفاعی (DEM) کل مازندران

مدل رقومی ارتفاعی (DEM) کل مازندران در فایل زیر مدل رقومی ارتفاعی مازندران قرار داده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نقشه شیپ فایل راه آهن ایران

نقشه شیپ فایل راه آهن ایران نقشه شیپ فایل راه آهن ایران ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

شیپ فایل زمین لغزش های استان مازندران

شیپ فایل زمین لغزش های استان مازندران این فایل، شامل لایه جی آی اسی زمین لغزش ها و محدوده سیاسی استان مازندران می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

فیلم آموزش رگرسیون لوجستیک با استفاده از نرم افزارArcGIS و Terrset

فیلم آموزش رگرسیون لوجستیک با استفاده از نرم افزارArcGIS  و Terrset رگرسیون لوجستیک یک مدل آماری رگرسیون برای متغیرهای وابسته دوسویی مانند بیماری یا سلامت، مرگ یا زندگی است. این مدل را می‌توان به عنوان مدل خطی تعمیم‌یافته‌ای که از تابع لوجیت به عنوان تابع پیوند استفاده می‌کند و خطایش از توزیع چندجمله‌ای پیروی می‌کند، به‌حساب‌آورد. منظور از دو سویی بودن، رخ داد یک واقعه تصادفی در دو موقعیت ممکنه است. به عنوان مثال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,000 تومان

نقشه خاک شناسی کل جهان

نقشه خاک شناسی کل جهان در این فایل نقشه خاک جهان با فرمت SHP تهیه گردید هاست که به بیشتر فاکتور های خاک شناسی مورد نیاز در مطالعات اشاره می کند. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

نقشه شیپ فایل فرودگاه و ایستکاه راه آهن و اتوبوس تهران

نقشه شیپ فایل فرودگاه و ایستکاه راه آهن و اتوبوس تهران نقشه شیپ فایل فرودگاه و ایستکاه راه آهن و اتوبوس تهران ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

نقشه شیپ فایل معابر تهران

نقشه شیپ فایل معابر تهران در پیوست زیر قرار گرفته است  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نقشه شیپ فایل بلوک شهری شهر تهران

نقشه شیپ فایل بلوک شهری شهر تهران برای دانلود قرار داده شده است  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

نقشه کاربری اراضی شیپ فایل استان مازندران

نقشه کاربری اراضی  شیپ فایل استان مازندران نقشه کاربری اراضی  شیپ فایل استان مازندران با جزییات بالا با استفاده از تصاویر ماهواره ای بدست آمده قرار داده شده است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

شیپ فایل آبراهه ها و رودخانه های استان مازندران

در این فایل به فرمت شیپ فایل آبراهه و رودخانه های استان مازندران قرار داده شده است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان
تعداد صفحه(3):