فروشگاه دپارتمان تخصصی اکتم

فروش انواع پروژه های مهندسی و علوم پایه و انسانی , انواع داده های مورد نیاز همچون داده های جغرافیایی و ....

وبلاگ آموزش سنجش از دور و GIS مازندران

پورپوزال تاثیر اینترنت و تلفن همراه بر سلامت روانی دانش آموزان دبيرستاني شهرستان تهران

پورپوزال تاثیر اینترنت و تلفن همراه بر سلامت روانی دانش آموزان دبيرستاني شهرستان تهران ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پورپوزال بررسي رابطه بين اضطراب امتحان با عملكرد تحصيلي در دانش آموزان مقطع ابتدایی ناحیه 2 شهر تبریز در سال تحصیلی 92 –1391

پورپوزال بررسي رابطه بين اضطراب امتحان با عملكرد تحصيلي در دانش آموزان مقطع ابتدایی ناحیه 2 شهر تبریز در سال تحصیلی 92 – 1391 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پوپوزال اثر آموزش توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی دانش آموزان پسر پایه سوم دوره اول دبیرستان منطقه 6 تهران

شالمل بیان مساله اهمیت و ضرورت مسأله اهداف پژوهش -اهداف جزئی -هدف کلی فرضیات پژوهش -فرضیه اصلی -فرضیه های فرعی مرور منابع و پیشینه تحقیق: تعریف واژگان: روش تحقیق: پرسشنامه خلاقیت هیجانی روش پژوهش و شیوه ی اجرای آن و- فهرست منابع و مأخذ مورد استفاده در پایان نامه : ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
تعداد صفحه(1):